DEAR SOCIETY / PREDRAGA DRUŽBA

PLESNA PREDSTAVA PD KROKAR

 

Vsi imamo vloge. V sistemu so razdeljene, določene. Izven sistema smo vsi samo ljudje. Pa smo res? Človek ni več tisto, kar je včasih bil. Ljudje smo socialna bitja, osamljenost nas žene v pogubo. In družba nas določa ravno v taki meri, kot na nas vpliva kot posameznika/co. Družba ni samo družba. Je sestavek kulturnih dejavnikov, simbolov in okolja, v katerem živimo. Ni družbe brez posameznika/ce, ni posameznika/ce brez družbe. To je tisto kar nas določa. Pogled vseh ljudi na individume. S temi pogledi je sestavljen/a posameznik/ca, ki vpliva nazaj na družbo. Masivnost družbe, sistema in moči prevlada nad tem, da bi posamezniku/ci dalo kakršnokoli misel ali idejo, da lahko kakorkoli vpliva na svet s svojo majhnostjo. Zato, draga družba, je družba predraga.